Innovasjon, trygghet og nyskapning.

By og land, fra industri til landbruk, fra service yrker til detaljhandel. Biztek er spesialister på digitalisering av små til mellomstore bedrifter i Midt-Norge, alltid med en lidenskap for digital merverdi til våre kunder.

Hva kan vi gjøre for deg?

 

Skybasert drift

Trygghet, sikkerhet og skalering

En moderne virksomhet I kontinuerlig utvikling, benytter seg av skalerbare og fleksible IT løsninger for understøtte sine aktiviteter. Dette kaller vi for en digital basis. Vi i BIZTEK kan håndtere dette for din bedrift på en sikker og kostnadseffektiv måte. Ved bruk av skalerbare skyløsninger betaler du aldri for mer kapasitet enn du har behov for, og BIZTEK vil sørge for at alle dine driftsbehov er ivaretatt på beste mulige måte.

Kontakt oss Mer info

Spesialist rådgivning

Vi tar deg med på skyreisen

Våre konsulenter har alle lang erfaring fra komplekse prosjekter og driftsmiljø, og besitter spisskompetanse innenfor ett eller flere kjerneområder. Med fokus på virksomhetens strategiske mål, kan vi sørge for at dine teknologibehov blir ivaretatt og drevet på en måte som støtter opp om dette, slik at deres fokus kan være egne aktiviteter og forretningsdrift, fremfor IT-infrastruktur.

Kontakt oss Mer info

Vi hadde tidlig i 2020 et ønske om å modernisere IT løsningene våre, og gjøre oss mer digitalt rustet for fremtiden. Vår strategi var å tjeneste-utsette alle IT-tjenester, med et formål om at driftsplattform og applikasjoner skulle moderniseres, gjennom anvendelse av offentlige skytjenester. Biztek viste seg tidlig å være riktig samarbeidspartner for oss, både i form av deres spisskompetanse på sky, men også de forskjellige tjenestene som de tilbyr.

 

Inge Mardahl, HMS leder for Mardahl Maskin AS